Συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες

Τα παιδιά και οι έφηβοι εκδηλώνουν δυσκολίες που αφορούν την έκφραση των συναισθημάτων τους και προβλήματα συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα σύνθετων και χρόνιων δυσκολιών στα ίδια ή/και στο περιβάλλον τους. Απομόνωση, λεκτική ή σωματική επιθετικότητα, έλλειψη οργάνωσης και συγκέντρωσης, χαμηλή αυτοεκτίμηση μαζί με άλλα συμπτώματα χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά και δημιουργούν πρόβλημα στην καθημερινότητα του παιδιού και στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Με την παρέμβαση το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει τις δυσκολίες του, τα συναισθήματα του και να οργανώνει τη συμπεριφορά του με θετικό για τον ίδιο και τους άλλους τρόπο.

Τα χαρακτηριστικά των συμπεριφοριστικών και συναισθηματικών δυσκολιών είναι:

· Δυσκολεύονται να κάνουν φιλίες

· Δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες και συζητήσεις

· Να συγκεντρωθούν σε μια δραστηριότητα

· Φαίνονται προβληματισμένοι

· Υπάρχουν ψυχοσωματικά συμπτώματα

· Χωρίς λόγο πολλές φορές υπάρχουν εκρήξεις θυμού ή αλλαγή διάθεσης  

· Μπορούν να είναι θύτες ή θύματα εκφοβισμού

· Είναι επιθετικοί ή ενοχλητικοί

· Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση

· Δυσκολεύονται να ακολουθούν κανόνες

· Αναζητούν επίμονα την αναγνώριση και την προσοχή ακόμα και με παραβατική συμπεριφορά

· Συχνά οι σχολικές επιδόσεις είναι χαμηλές

Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών κα των εφήβων αφορά το συναισθηματικό τους κόσμο έτσι ώστε να μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματα τους με θετικό τρόπο. Μαθαίνουν να δρουν σ’ ένα οργανωμένο πλαίσιο που επιτρέπει περιορισμό της αρνητικής συμπεριφοράς και της επίδρασης του σ’ αυτούς και τους άλλους.